Soru: 7.Sınıf Türkçe kip ekleri konusunu anlatınız.•Bu bir Opti sorusurdur lütfen dikkate alarak yapınız.•Spam ve internetten alıntı olduğu belli olan cevaplar silinir.¿​

Cevaplar 2

Cevap: ÁŇÝÉØŇG

Kip Ekleri Konusunu Anlatalım.

Kip Ekleri 2 Kısımdır.

Haber Kipleri. Dilek Kipleri

Haber Kipleri:

Haber Kipleri 5 kısımdır.

Görülen Geçmiş Zaman

Duyulan Geçmiş Zaman

Gelecek Zaman

Şimdiki Zaman

Geniş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman:

İşin,hareketin yapıldığını, geçmişte gördüğümüzü anlayan fiildir."-di,-dı,-du,-du" zaman ekleri getirilerek yapılır.

Örnek:

Gel-di-m fiile -di zaman eki gelmiştir.Ve 1.tekil şahıs ekidir.

Duyulan Geçmiş Zaman:

İşin, hareketin yapıldığını başkalarından duyduğumuzu,öğrendiğimizi anlatan fiillerdir."-miş -muş -müş -mış" ekleri getirilerek yapılır.

Örnek:

Gel-miş-iz -miş zaman eki gelmiştir.Ve 1.Çoğul şahıs ekidir.

Gelecek Zaman:

İşin,hareketin gelecekte yapılacağını anlatan fiillerdir.Fiillere "-ecek -acak" zaman ekleri getirilerek yapılır.Gelecek zaman tasarlanmış,planlanarak kesinleşmiş işleri anlatır.

Örnek:

gör-ecek-siniz -ecek zaman eki getirilmiştir.Ve 2.Çoğul şahıs ekidir.

Şimdiki Zaman:

Eylemin şuanda gerçekleştiği anlamını verir.Fiillere getirilen "-yor" eki ile çekimlenir.

Örnek:

uyu-yor-sun -yor zaman eki getirilmiştir.Ve 2.Tekil şahıs ekidir.

Geniş Zaman:

İşin,hareketin her zaman yapıldığını anlatan fiillerdir.Fiillere "-r,-ar,-er,-ır,-ir,-ur,-ür" zaman ekleri getirilerek yapılır.

Örnek:

Koş-ar -ar zaman eki getirilmiştir.Ve 3.Tekil şahıs ekidir.

Dilek Kipleri

Dilek Kipleri 4 Kısımdır.

Gereklilik Kipi

Koşul(şart)Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Gereklilik Kipi

Eylemin yapılmasının gerekli veya zorunlu olduğunu ifade eder."-malı,-meli" ekleri getirilerek yapılır.

Örnek:

Yap-malı-sın -malı eki getirilmiştir.Ve 2.Tekil şahıs ekidir.

Koşul(şart)Kipi:

Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunu bildirmesini sağlar."-se,-sa" ekleri getirilerek yapılır.

Örnek:

Yap-maz-san -sa eki getirilerek yapılmıştır.Ve 2.Tekil şahıs ekidir.

İstek Kipi(-e/-a)

Cümleye dilek,istek,temenni anlamı katar Cümle içerisinde genelde "-elim,-alım,-eyim,-ayım" şeklinde kişi eklerini almış haliyle karşımıza çıkar.

Örnek:

Kal-ayım -ayım eki getirilerek yapılmıştır.Ve 1.Tekil şahıs ekidir.

Emir Kipi:

Eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir.Emir kipinin eki yoktur,kişi ekiyle çekimlebilir.Birinci tekil veya birinci çoğul şahsın emir Kipi yoktur.

Örnek:

Ed-in eki yoktur.Ve 2.Çoğul şahıs eki getirilmiştir.

"Ağlasa Kim Ağlar Arkamızdan"

#Naomie(Herşeyim,Kakaolu sütüm,Tatlişim)

#ss123451767(Çileğim,Knkmm)

Cevap:
 • Haber kipi
 • dilek kipi

Dilek kipi nedir?:

( -sa , -se ) gibi ekler bulunuyorsa bu dilek kipidir yalvarmak anlamı taşıyor

 • Okuluna gitse
 • derslerine çalışsa
 • gidip etmek alsa

Haber kipi nedir?:

Zaman anlamı taşıyorsa bu haber kipidir

 • Gidecek
 • sevecek
 • gitti

Diğer kipler:

 • geniş zaman
 • gelecek zaman
 • şimdiki zaman
 • gereklilik kipi
 • şart kipi
 • geniş zaman
 • görülen geçmiş zaman
 • Duyulan geçmiş zaman
 • Emir kipi

Geniş zaman nedir?:

( -er , -ar , r ) ekleri var ise bu geniş zamandır

 • giderim  ( 1. tekil )
 • gidersin  ( 2. tekil )
 • gider    ( 3. tekil )
 • gideriz   ( 1. çoğul )
 • gidersiniz  ( 2. çoğul )
 • giderler  ( 3. coğul )

Gelecek zaman nedir?:

( -ecek, -acak ) gelecek anlamı taşıyan bu ekler var ise bu gelecek zamandır

 • Geleceğim ( 1 . tekil )
 • geleceksin  ( 2 .tekil )
 • gelecek    ( 3. tekil )
 • geleceğiz   ( 1. çoğul )
 • geleceksiniz   ( 2. çoğul )
 • gelecekler   ( 3. çoğul )

Şimdiki zaman nedir?:

( -yor ) şuan yapılmakta olan işi belirten iş olursa bu şimdiki zaman olur

 • Geliyorum ( 1. tekil )
 • Geliyorsun ( 2. tekil )
 • geliyor  ( 3. tekil )
 • Geliyoruz  ( 1. çoğul )
 • Geliyorsunuz  ( 2. çoğul )
 • Geliyorlar  ( 3.çoğul )

Gereklilik kipi nedir?:

( -meli , -malı) yapılması gereken iş eki var ise bu gereklilik kipidir

 • Gelmeliyim ( 1. tekil )
 • Gelmelisin  ( 2. tekil )
 • Gelmeli ( 3. tekil )
 • Gelmeliyiz   ( 1. çoğul )
 • Gelmelisiniz  ( 2çoğul )
 • Gelmeliler   ( 3.çoğul )

Şart kipi nedir?:

( -se , -sa ) yalvarmak anlamı taşıyor bu şart kipidir

 • gelsem  ( 1. tekil )
 • Gelsen  ( 2. tekil )
 • Gelse   ( 3. tekil )
 • Gelsek  ( 1. çoğul )
 • Gelseniz   ( 2. çoğul )
 • Gelseler  ( 3.çoğul )

Geniş zaman nedir?:

( er , ar , r ) ekleri var ise bu geniş zamandır

 • Gelirim ( 1. tekil )
 • gelirsin   ( 2. tekil )
 • gelir      ( 3. tekil )
 • Geliriz    ( 1. çoğul )
 • Gelirsiniz   ( 2.çoğul )
 • Gelirler    ( 3.çoğul )

Gölüren geçmiş zaman nedir?:

( -dı , di , du , dü , tı , ti , tu ,tü ) ekleri var ise bu görürlen geçmiş zamandır

 • Geldim ( 1. tekil )
 • Geldin   (  2. tekil )
 • geldi   ( 3 tekil )
 • Geldik   ( 1. çoğul )
 • geldiniz  ( 2.çoğul )
 • geldiler   ( 3.çoğul )

Duyulan geçmiş zaman nedir?:

( - mış , - miş , -muş , -müş ) Daha önceden duymak anlamı katar

 • Gelmişim  ( 1. tekil )
 • Gelmişsin  ( 2. tekil )
 • Gelmiş     ( 3.tekil )
 • Gelmişsiz   ( 1.çoğul )
 • Gelmişsiniz   ( 2.çoğul )
 • Gelmişler   ( 3.çoğul )

Emir kipi nedir?:

Eki bulunmuyor bu emir kipidir

 • içeri gir
 • önce sen atla
 • erken gelsin

Başarılar dilerim^^

Altunokgulce=> Rehberim

Cevabı biliyor musunuz? Buraya ekleyin!

Cevabı bulamıyor musunuz?

Google ile giriş yap

veya

Şifrenizi mi unuttunuz?

Hesabım yok ve şunu yapmak istiyorum: Kayıt ol

Bir dil veya bölge seçin
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years